Timesharing

Specifičnost i kuriozitet Radio Marije Srbije u odnosu na sve ostale Radio Marije u svetu jeste što frekvencije u Subotici i Somboru deli sa radio stanicama Srpske pravoslavne crkve i to u Subotici sa radijom «Slavoslovlje», a u Somboru sa radijom «Blagovesnik». Vlč. Andrija Kopilović jula 2009. godine dogovorio je podelu vremena sa Srpskom pravoslavnom crkvom (svaka 4h se smenjuje program Radio Marije Srbije i radijima Srpske pravoslavne crkve). Radio stanice Srpske pravoslavne crkve počeli su sa radom 01.07.2009. godine.

Timesharing tabela