Bezbrojne stranice napisane su o Mariji i o njezinoj krunici. Kao poticaj na molitvu krunice u ovom mjesecu Gospine krunice donosimo nekoliko misli o krunici. Uvjeren sam da će vam pomoći da ovu divnu molitvu rado molite i da je molite što sabranije. A vjerujem da ćete moleći ovu molitvu izmoliti mnoge milosti koje su vam potrebne za svakidašnji život. Molimo osobito za milost stalnog rasta u svetosti. Ta milost nam je najpotrebnija, jer rast u svetosti osigurava istinski mir i radost u srcu, pravu sreću ovdje na zemlji i vječnu sreću u nebu.

dalje »

02.10.2014 - Papin poticaj

Papin poticaj

Odgoj djece u vjeri - MORALANA ODGOVORNOST RODITELJA! Za upis djece na vjeronauk, uloga roditelja je presudna. Još dok je dijete u majčinoj utrobi dobro mu je svaki dan dati blagoslov križićem na majčinu stomaku. To može činiti muž i druga djeca ako ih već imaju u obitelji. Djetetova duša je „odrasla“ od trenutka začeća i sve upija – i dobro i loše. Dijete se raduje kad majka moli, kad ide u crkvu, kad se pričešćuje, kad moli zajedno s mužem i drugom djecom.

dalje »

30.09.2014 - Zajednička krunica!

Zajednička krunica!

U sredu, 01.10.2014. u zajedništvu sa Radio Marijom Albanije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine molimo Anđeo Gospodnji i krunicu u 12 sati. Molite sa nama!

dalje »
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 72