Subotica 90.7 MHz       Sombor 95.7 MHz       Novi Sad 90.0 MHz       Niš 102,7 MHz

Raspored

Petak 02.06.2023.

Termin Emisija Urednik
00:00 Molitva, Posvetna molitva Radio Marije;Christus Vincit
00:05 Molitva, Gospina krunica - žalosna otajstva
00:45 Marijaton 2023 - Prigodna emisija (R) mons. dr. Andrija Anišić
03:00 Molitva, Krunica Božanskog milsorđa
03:30 Glazba
06:00 Molitva, Anđeo Gospodnji; Posvetna molitva Radio Marije-Christus Vincit
06:10 Molitva, Gospina krunica - žalosna otajstva
06:45 Psalmi Anita Gatarić
07:00 Najava programa, glazba
07:30 Molitva, Jutarnja iz Božanskog časoslova
07:45 Glazba
08:00 Vijesti
08:05 I bi jutro, jutarnji program Darko Temunović
09:00 Vijesti
09:05 I bi jutro, jutarnji program Darko Temunović
10:00 Vijesti
10:05 Glazba
10:15 Čitamo Bibliju, knjigu nad knjigama
10:45 Glazba
11:00 Meditacija Jadranka Ljubojević
11:05 Glazba
11:30 Priča iza pjesme (R) Darko Temunović
12:00 Molitva, Anđeo Gospodnji; Srednji čas
12:15 Najava programa
12:25 Živa riječ, liturgijska čitanja Marina Vincer
12:40 Preporuke u molitve
13:00 Molitva, Gospina krunica - žalosna otajstva
13:40 Božji prijatelji s nama na putu-Svetac dana, sv. Eugen mons. Stjepan Beretić, Nevena Gabrić
14:00 Bosonogi mirotvorac vlč. Daniel Katačić
14:30 Cro-news, informativna emisija
15:00 Molitva, Krunica Božanskog milsorđa
15:15 Evanđelje dana, Mk 11,11-25 vlč. Dušan Balažević
15:45 Glazba
16:00 Obavijesti, najava programa
16:10 Glazba
16:30 Program Vatikanskog radija
16:45 Glazba
17:00 Duhovna lirika
17:10 Prigodna emisija, tema: Predstavljanje nove pjesme Vlatka Vukine „Volja Očeva“ , gost: Vlatko Vukina Ivka Malkoč Bastašić
18:00 Sveta misa - prijenos iz crkve Uskrsnuće Isusovo u Subotici
18:30 Dnevna kateheza mons. dr. Andrija Anišić
19:00 Molitva, Anđeo Gospodnji
19:05 Molitva, Večernja iz Božanskog časoslova
19:30 Vijesti Radio Marije Dario Marton
19:55 Molitva za Sinodalnu crkvu
20:00 Biti blizak Bogu i čovjeku, gost: Dario Marton Josipa Dević
21:15 Kulturna baština, tema: Ivanjski glazbeni buket vlč. Luka Poljak; Dario Marton
21:45 Glazba
22:15 Najava sutrašnjeg programa
22:30 Molitva, Povečerje
22:40 Glazba
23:00 Evanđelje dana, Mk 11,11-25 (R) vlč. Dušan Balažević
23:40 Meditacija (R) Jadranka Ljubojević
23:50 Glazba

Subota 03.06.2023.

Termin Emisija Urednik
00:00 Molitva, Posvetna molitva Radio Marije;Christus Vincit
00:05 Molitva, Gospina krunica - radosna otajstva
00:45 Živimo zajedno, tema: (R) s. Slavka Sente
03:00 Molitva, Krunica Božanskog milsorđa
03:30 Glazba
04:00 Na strani života, tema: Mediji i društvene mreže (R) Rada Bagarić
05:15 Dnevna kateheza (R) mons. dr. Andrija Anišić
06:00 Molitva, Anđeo Gospodnji; Posvetna molitva Radio Marije-Christus Vincit
06:10 Molitva, Gospina krunica - radosna otajstva
06:45 Psalmi Anita Gatarić
07:00 Sveta misa - prijenos iz svetišta Gospe Remetske u Zagrebu
07:30 Molitva, Jutarnja iz Božanskog časoslova
07:45 Glazba
08:00 Najava prijenosa Svetih misa
08:15 Božji prijatelji s nama na putu-Svetac dana, sv. Karlo mons. Stjepan Beretić, Nevena Gabrić
08:40 Živa riječ, liturgijska čitanja Ivana Vukov
09:00 Bog nam govori, dječja emisija Vesna Huska; Mirjana Ivanković
10:15 Čitamo Bibliju, knjigu nad knjigama
11:00 Meditacija
11:15 Kulturna baština, tema: Ivanjski glazbeni buket (R) vlč. Luka Poljak; Dario Marton
12:00 Molitva, Anđeo Gospodnji; Srednji čas
12:15 Najava prijenosa Svetih misa
12:25 Živa riječ, liturgijska čitanja Ivana Vukov
12:30 Glazba
13:00 Molitva, Gospina krunica - radosna otajstva
13:40 Božji prijatelji s nama na putu-Svetac dana, sv. Karlo mons. Stjepan Beretić, Nevena Gabrić
14:00 Pjevajte Gospodinu, pjesmu novu, emisija o ozbiljinoj duhovnoj glazbi (R) mo. Josip degl'Ivellio
15:00 Molitva, Krunica Božanskog milsorđa
15:30 Nedjeljno razmatranje vlč. Dragan Muharem
16:00 Najava prijenosa Svetih misa
16:05 Glazba
16:30 Program Vatikanskog radija
16:45 Glazba
17:00 Duhovna lirika
17:15 Sacro ritam, emisija o hrvatskoj duhovnoj glazbi Slavko Nedić
18:30 Glazba
19:00 Molitva, Anđeo Gospodnji
19:05 Molitva, Večernja iz Božanskog časoslova
19:30 Molitva, Krunica sv. Josipa
19:55 Molitva za Sinodalnu crkvu
20:00 Molitveni susreti, Jerihonsko bdijenje
21:15 Bosonogi mirotvorac (R) vlč. Daniel Katačić
21:45 Glazba
22:30 Molitva, Povečerje
22:40 Glazba
23:00 Molitva, Krunica Duhu Svetom

Nedjelja 04.06.2023. - Presveto Trojstvo

Termin Emisija Urednik
00:00 Molitva, Posvetna molitva Radio Marije;Christus Vincit
00:05 Molitva, Gospina krunica - slavna otajstva
00:35 Glazba
03:00 Molitva, Krunica Božanskog milsorđa
03:10 Glazba
06:00 Molitva, Anđeo Gospodnji; Posvetna molitva Radio Marije-Christus Vincit
06:10 Molitva, Gospina krunica - slavna otajstva
06:45 Psalmi Anita Gatarić
07:00 Nedjeljno razmatranje vlč. Dragan Muharem
07:30 Molitva, Jutarnja iz Božanskog časoslova
07:45 Glazba
08:00 Najava prijenosa Svetih misa
08:05 Glazba
08:15 Papa s nama, audijencija pape Franje (R) Tanja Maleš
09:30 Čitamo Bibliju, knjigu nad knjigama
10:00 Sveta misa - prijenos iz crkve Presveto Trojstvo u Maloj Bosni
11:00 Meditacija
11:15 Prigodna emisija (R)
12:00 Molitva, Anđeo Gospodnji; Srednji čas
12:15 Glazba
12:30 Nedjeljno razmatranje vlč. Dragan Muharem
13:00 Molitva, Gospina krunica - slavna otajstva
13:30 Glazba
13:45 Bog nam govori, dječja emisija (R) Vesna Huska; Mirjana Ivanković
15:00 Molitva, Krunica Božanskog milsorđa
15:30 Razmišljanje jednog umirovljenog župnika mons. Bela Stantić
15:45 Anegdote kleričkog života
17:00 Sveta misa - prijenos iz crkve sv. Roka u Subotici
18:00 Molitveni susreti, Jerihonsko bdijenje (R)
19:00 Molitva, Anđeo Gospodnji
19:05 Molitva, Večernja iz Božanskog časoslova
19:30 Program na slovačkom jeziku (R)
20:00 Program na rusinskom jeziku (R) Oksana i Anto Nedić
20:30 Program na njemačkom jeziku (R) preč. Jozef Vogrinc
21:15 Hagioterapija u susret s čovjekom (R) Geza Kovač
22:30 Molitva, Povečerje
22:40 Glazba
23:00 Nedjeljno razmatranje (R) vlč. Dragan Muharem
23:30 Glazba

Ponedjeljak 05.06.2023.

Termin Emisija Urednik
00:00 Molitva, Posvetna molitva Radio Marije;Christus Vincit
00:05 Molitva, Gospina krunica - radosna otajstva
00:45 Biti blizak Bogu i čovjeku, gost: Dario Marton (R) Josipa Dević
03:00 Molitva, Krunica Božanskog milsorđa
03:30 Glazba
04:00 Sacro ritam, emisija o hrvatskoj duhovnoj glazbi Slavko Nedić
06:00 Molitva, Anđeo Gospodnji; Posvetna molitva Radio Marije-Christus Vincit
06:05 Molitva, Gospina krunica - radosna otajstva
06:45 Psalmi Anita Gatarić
07:00 Najava programa, glazba
07:30 Molitva, Jutarnja iz Božanskog časoslova
07:45 Glazba
08:00 Vijesti
08:05 I bi jutro, jutarnji program Dario Marton
09:00 Vijesti
09:05 I bi jutro, jutarnji program Dario Marton
10:00 Vijesti
10:05 Glazba
10:15 Čitamo Bibliju, knjigu nad knjigama
10:45 Glazba
11:00 Meditacija Jadranka Ljubojević
11:05 Glazba
11:30 Razmišljanje jednog umirovljenog župnika (R) mons. Bela Stantić
11:45 Anegdote kleričkog života (R)
12:00 Molitva, Anđeo Gospodnji; Srednji čas
12:15 Najava programa
12:25 Živa riječ, liturgijska čitanja Petar Huska
12:40 Preporuke u molitve
13:00 Molitva, Gospina krunica - radosna otajstva
13:40 Božji prijatelji s nama na putu-Svetac dana, sv. Bonifacije, biskup mons. Stjepan Beretić, Nevena Gabrić
14:00 Marijaton 2023 - Prigodna emisija (R) mons. dr. Andrija Anišić
15:00 Molitva, Krunica Božanskog milsorđa
15:15 Evanđelje dana, Mk 12,1-12 vlč. Luka Poljak
15:45 Glazba
16:00 Obavijesti, najava programa
16:15 Glazba
16:30 Program Vatikanskog radija
16:45 Glazba
17:00 Duhovna lirika
17:30 Sveta misa - prijenos iz crkve sv. Roka u Subotici
18:10 U Božjoj bašti Vera Grubor Plačko
19:00 Molitva, Anđeo Gospodnji
19:05 Molitva, Večernja iz Božanskog časoslova
19:30 Vijesti Radio Marije Darko Temunović
19:55 Molitva za Sinodalnu crkvu
20:00 Naši razgovori, tema: vlč. Nebojša Stipić
21:15 Dnevna kateheza mons. dr. Andrija Anišić
22:15 Najava sutrašnjeg programa
22:30 Molitva, Povečerje
22:40 Glazba
23:00 Evanđelje dana, Mk 12,1-12 (R) vlč. Luka Poljak
23:40 Meditacija Jadranka Ljubojević
23:45 Glazba

Koristimo kolačiće da bismo poboljšali vaše iskustvo. Nastavljajući posetu ove stranice prihvatate našu upotrebu kolačića. Politika privatnosti