Subotica 90.7 MHz       Sombor 95.7 MHz       Novi Sad 90.0 MHz       Niš 102,7 MHz

Raspored

Srijeda 04.10.2023. - sveti Franjo Asiški, redovnik

Termin Emisija Urednik
00:00 Molitva, Posvetna molitva Radio Marije;Christus Vincit
00:05 Molitva, Gospina krunica - slavna otajstva
00:45 Braći u pohode (R) mons. Marko Forgić
01:45 Glazba
03:00 Molitva, Krunica Božanskog milsorđa
03:30 Glazba
06:00 Molitva, Anđeo Gospodnji; Posvetna molitva Radio Marije-Christus Vincit
06:10 Molitva, Gospina krunica - slavna otajstva
06:45 Psalmi Anita Gatarić
07:00 Najava programa, glazba
07:30 Molitva, Jutarnja iz Božanskog časoslova
07:45 Glazba
08:00 Vijesti
08:05 I bi jutro, jutarnji program Darko Temunović
09:00 Vijesti
09:05 I bi jutro, jutarnji program Darko Temunović
10:00 Prigodna emisija, tema: 60 godina Glasa Koncila, gost: Branimir Stanić, glavni urednik Glasa Koncila Andrej Paulus
11:00 Predstavljanje pjesama HosanaFesta 2023.
11:15 Čitamo Bibliju, knjigu nad knjigama
12:00 Molitva, Anđeo Gospodnji; Srednji čas
12:15 Najava programa
12:30 Živa riječ, liturgijska čitanja Petar Huska
12:45 Preporuke u molitve
13:00 Molitva, Gospina krunica - slavna otajstva
13:40 Božji prijatelji s nama na putu-Svetac dana, sv. Franjo Asiški, redovnik mons. Stjepan Beretić, Nevena Gabrić
13:50 Glazba
14:00 Hagioterapija u susret s čovjekom Geza Kovač
15:00 Molitva, Krunica Božanskog milsorđa
15:30 Vijesti Radio Marije, obavijesti i najava programa
16:00 Evanđelje dana, Lk 9,57-62 vlč. mr. Mirko Štefković
16:40 Duhovna lirika
17:00 Meditacija Larisa Skenderović
17:30 Dnevna kateheza mons. dr. Andrija Anišić
18:00 Sveta misa - prijenos iz crkve Uskrsnuće Isusovo u Subotici
18:30 Program na njemačkom jeziku preč. Jozef Vogrinc
19:00 Molitva, Anđeo Gospodnji
19:05 Molitva, Večernja iz Božanskog časoslova
19:30 Priče za djecu Vera Šimandi
19:55 Molitva za Sinodalnu crkvu
20:00 Klanjanje pred Presvetim za nova duhovna zvanja - prijenos iz kapele Radio Marije
21:15 U zdravom tijelu, zdrav duh, tema: Holesterol dr. med. Margareta Jaramazović
22:00 Molitva, Gospina krunica - slavna otajstva
22:30 Najava sutrašnjeg programa
22:40 Molitva, Povečerje
22:50 Glazba
23:00 Evanđelje dana, Lk 9,57-62 (R) vlč. mr. Mirko Štefković
23:30 Glazba

Četvrtak 05.10.2023.

Termin Emisija Urednik
00:00 Molitva, Posvetna molitva Radio Marije;Christus Vincit
00:05 Molitva, Gospina krunica - otajstva svjetla
00:45 Emisija za mlade, tema: Naši dojmovi sa Svjetskog susreta mladih u Lisabonu, gosti: Regina Dulić i Matej Miković, sudionici susreta (R) Lucija Horvacki
03:00 Molitva, Krunica Božanskog milsorđa
03:30 Glazba
04:00 Mala škola teologije, tema: Kristocentričnost objave (R) vlč. dr. Mirko Štefković
05:15 Dnevna kateheza (R) mons. dr. Andrija Anišić
06:00 Molitva, Anđeo Gospodnji; Posvetna molitva Radio Marije-Christus Vincit
06:10 Molitva, Gospina krunica - otajstva svjetla
06:45 Psalmi Anita Gatarić
07:00 Sveta misa - prijenos iz kapele Radio Marije
07:30 Molitva, Jutarnja iz Božanskog časoslova
08:00 Vijesti
08:05 I bi jutro, jutarnji program Darko Temunović
09:00 Vijesti
09:05 I bi jutro, jutarnji program Darko Temunović
10:00 Program Vatikanskog radija
10:15 Glazba
10:30 Upoznajte što vršite, sve o svetoj misi, tema: Upoznajte što vršite vlč. Dragan Muharem
11:00 Predstavljanje pjesama HosanaFesta 2023.
11:15 Glazba
11:30 Program na rusinskom jeziku Oksana i Anto Nedić
12:00 Molitva, Anđeo Gospodnji; Srednji čas
12:15 Najava programa
12:30 Živa riječ, liturgijska čitanja Ivana Vukov
12:45 Preporuke u molitve
13:00 Molitva, Gospina krunica - otajstva svjetla
13:40 Božji prijatelji s nama na putu-Svetac dana, sv. Faustina Kowalska mons. Stjepan Beretić, Nevena Gabrić
14:00 Papa s nama, audijencija pape Franje Tanja Maleš
15:00 Molitva, Krunica Božanskog milsorđa
15:30 Vijesti Radio Marije, obavijesti i najava programa
16:00 Evanđelje dana, Lk 10,1-12 preč. Josip Leist
16:40 Duhovna lirika
17:00 Meditacija Željka Zelić Nedeljković
17:30 Živimo zajedno, tema: Voli Crkvu kao majku, gošća: Anita Kristian s. Slavka Sente
18:30 Glazba
19:00 Molitva, Anđeo Gospodnji
19:05 Molitva, Večernja iz Božanskog časoslova
19:30 Priče za djecu Vera Šimandi
19:55 Molitva za Sinodalnu crkvu
20:00 Čuj nas Majko, tema: Svetište Majke Božje Kloštarske u Slavonskom Kobašu, gost: Goran Kovačević, čuvar svetišta Višnja Mikić
21:15 Zvuci našeg zavičaja Dario Marton
21:45 Glazba
22:00 Molitva, Gospina krunica - otajstva svjetla
22:30 Najava sutrašnjeg programa
22:40 Molitva, Povečerje
22:50 Glazba
23:00 Evanđelje dana, Lk 10,1-12 (R) preč. Josip Leist
23:30 Glazba

Petak 06.10.2023.

Termin Emisija Urednik
00:00 Molitva, Posvetna molitva Radio Marije;Christus Vincit
00:05 Molitva, Gospina krunica - žalosna otajstva
00:45 Emisija za mlade, tema: Naši dojmovi sa Svjetskog susreta mladih u Lisabonu (R) Lucija Horvacki
03:00 Molitva, Krunica Božanskog milsorđa
03:30 Glazba
06:00 Molitva, Anđeo Gospodnji; Posvetna molitva Radio Marije-Christus Vincit
06:10 Molitva, Gospina krunica - žalosna otajstva
06:45 Psalmi Anita Gatarić
07:00 Najava programa, glazba
07:30 Molitva, Jutarnja iz Božanskog časoslova
07:45 Glazba
08:00 Vijesti
08:05 I bi jutro, jutarnji program Darko Temunović
09:00 Vijesti
09:05 I bi jutro, jutarnji program Darko Temunović
10:00 Program Vatikanskog radija
10:15 Glazba
10:30 Prigodna emisija
11:00 Predstavljanje pjesama HosanaFesta 2023.
11:15 Čitamo Bibliju, knjigu nad knjigama
12:00 Molitva, Anđeo Gospodnji; Srednji čas
12:15 Najava programa
12:30 Živa riječ, liturgijska čitanja Ivana Vukov
12:45 Preporuke u molitve
13:00 Molitva, Gospina krunica - žalosna otajstva
13:40 Božji prijatelji s nama na putu-Svetac dana, sv. Bruno pustinjak mons. Stjepan Beretić, Nevena Gabrić
14:00 Bosonogi mirotvorac, tema: vlč. Daniel Katačić
14:30 Cro-news, informativna emisija
15:00 Molitva, Krunica Božanskog milsorđa
15:30 Vijesti Radio Marije, obavijesti i najava programa
16:00 Evanđelje dana, Lk 10,13-16 vlč. Dušan Balažević
16:40 Duhovna lirika
17:00 Meditacija Jadranka Ljubojević
17:30 Dnevna kateheza mons. dr. Andrija Anišić
18:00 Sveta misa - prijenos iz crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije u Zemunu
18:40 Glazba
19:00 Molitva, Anđeo Gospodnji
19:05 Molitva, Večernja iz Božanskog časoslova
19:30 Priče za djecu Vera Šimandi
19:55 Molitva za Sinodalnu crkvu
20:00 Biti blizak Bogu i čovjeku, tema: Josipa Dević
21:15 Kulturna baština, tema: vlč. Luka Poljak, Dario Marton
22:00 Molitva, Gospina krunica - žalosna otajstva
22:30 Najava sutrašnjeg programa
22:40 Molitva, Povečerje
22:50 Glazba
23:00 Evanđelje dana, Lk 10,13-16 (R) vlč. Dušan Balažević
23:30 Glazba

Subota 07.10.2023. - Blažena Djevica Marija od Krunice

Termin Emisija Urednik
00:00 Molitva, Posvetna molitva Radio Marije;Christus Vincit
00:05 Molitva, Gospina krunica - radosna otajstva
00:45 Glazba
03:00 Molitva, Krunica Božanskog milsorđa
03:30 Glazba
04:00 Bosonogi mirotvorac, tema: (R) vlč. Daniel Katačić
05:15 Dnevna kateheza (R) mons. dr. Andrija Anišić
06:00 Molitva, Anđeo Gospodnji; Posvetna molitva Radio Marije-Christus Vincit
06:10 Molitva, Gospina krunica - radosna otajstva
06:45 Psalmi Anita Gatarić
07:00 Sveta misa - prijenos iz svetišta Majke Božje Remetske u Zagrebu
07:30 Molitva, Jutarnja iz Božanskog časoslova
07:45 Glazba
08:00 Najava prijenosa Svetih misa
08:15 Božji prijatelji s nama na putu-Svetac dana, sv. Justina mons. Stjepan Beretić, Nevena Gabrić
08:40 Živa riječ, liturgijska čitanja Ivana Vukov
09:00 Bog nam govori, dječja emisija Vesna Huska; Mirjana Ivanković
10:00 Program Vatikanskog radija
10:30 Pregled povijesti crkve Silvester Bašić
11:00 Meditacija
11:15 Čitamo Bibliju, knjigu nad knjigama
12:00 Molitva, Anđeo Gospodnji; Srednji čas
12:15 Najava prijenosa Svetih misa
12:30 Živa riječ, liturgijska čitanja Ivana Vukov
12:40 Glazba
13:00 Molitva, Gospina krunica - radosna otajstva
13:40 Božji prijatelji s nama na putu-Svetac dana, sv. Justina mons. Stjepan Beretić, Nevena Gabrić
14:00 Pjevajte Gospodinu, pjesmu novu, emisija o ozbiljinoj duhovnoj glazbi (R) mo. Josip degl'Ivellio
15:00 Molitva, Krunica Božanskog milsorđa
16:00 Molitva, Gospina krunica - prijenos iz Londona/TVOJ NAROD NA PUTU
17:00 Sacro ritam, emisija o hrvatskoj duhovnoj glazbi Slavko Nedić
18:30 Glazba
19:00 Molitva, Anđeo Gospodnji
19:05 Molitva, Večernja iz Božanskog časoslova
19:30 Molitva, Krunica sv. Josipa
20:00 Molitveni susreti, Animirano klanjanje MZ "Proroci"
22:00 Molitva, Gospina krunica - radosna otajstva
22:40 Molitva, Povečerje
22:50 Glazba
23:00 Molitva, Krunica Duhu Svetom

Nedjelja 08.10.2023. - 27. nedjelja kroz godinu

Termin Emisija Urednik
00:00 Molitva, Posvetna molitva Radio Marije;Christus Vincit
00:05 Molitva, Gospina krunica - slavna otajstva
00:35 Glazba
03:00 Molitva, Krunica Božanskog milsorđa
03:10 Glazba
06:00 Molitva, Anđeo Gospodnji; Posvetna molitva Radio Marije-Christus Vincit
06:10 Molitva, Gospina krunica - slavna otajstva
06:45 Psalmi Anita Gatarić
07:00 Nedjeljno razmatranje vlč. Dragan Muharem
07:30 Molitva, Jutarnja iz Božanskog časoslova
07:45 Glazba
08:00 Najava prijenosa Svetih misa
08:15 Papa s nama, audijencija pape Franje (R) Tanja Maleš
09:30 Sveta misa - prijenos iz crkve Uskrsnuće Isusovo u Subotici
10:30 Pregled povijesti crkve Silvester Bašić
11:00 Meditacija Željka Zelić Nedeljković
11:15 Čitamo Bibliju, knjigu nad knjigama
12:00 Molitva, Anđeo Gospodnji; Srednji čas
12:15 Glazba
12:30 Nedjeljno razmatranje vlč. Dragan Muharem
13:00 Molitva, Gospina krunica - slavna otajstva
13:30 Glazba
13:45 Bog nam govori, dječja emisija (R) Vesna Huska; Mirjana Ivanković
15:00 Molitva, Krunica Božanskog milsorđa
15:30 Razmišljanje jednog umirovljenog župnika mons. Bela Stantić
15:45 Anegdote kleričkog života
16:00 Prigodna emisija (R)
17:00 Sveta misa - prijenos iz crkve sv. Roka u Subotici
18:00 Molitveni susreti, Animirano klanjanje Molitvene zajednice "Proroci"
19:00 Molitva, Anđeo Gospodnji
19:05 Molitva, Večernja iz Božanskog časoslova
19:30 Program na slovačkom jeziku (R)
20:00 HosanaFest 2023, festival hrvatskih duhovnih pjesama - prijenos iz dvorane Tehničke škole "Ivan Sarić" u Subotici
22:30 Molitva, Povečerje
22:40 Glazba
23:00 Nedjeljno razmatranje (R) vlč. Dragan Muharem
23:30 Glazba

Ponedjeljak 09.10.2023.

Termin Emisija Urednik
00:00 Molitva, Posvetna molitva Radio Marije;Christus Vincit
00:05 Molitva, Gospina krunica - radosna otajstva
00:45 Glazba
03:00 Molitva, Krunica Božanskog milsorđa
03:30 Glazba
04:00 Sacro ritam, emisija o hrvatskoj duhovnoj glazbi (R) Slavko Nedić
06:00 Molitva, Anđeo Gospodnji; Posvetna molitva Radio Marije-Christus Vincit
06:10 Molitva, Gospina krunica - radosna otajstva
06:45 Psalmi Anita Gatarić
07:00 Najava programa, glazba
07:30 Molitva, Jutarnja iz Božanskog časoslova
07:45 Glazba
08:00 Vijesti
08:05 I bi jutro, jutarnji program
09:00 Vijesti
09:05 I bi jutro, jutarnji program
10:00 Program Vatikanskog radija
10:30 Razmišljanje jednog umirovljenog župnika (R) mons. Bela Stantić
10:45 Anegdote kleričkog života (R)
11:00 Meditacija Jadranka Ljubojević
11:05 Glazba
11:30 Čitamo knjigu, "Vjerovati znači promjeniti gledište" Nela Skenderović
12:00 Molitva, Anđeo Gospodnji; Srednji čas
12:15 Najava programa
12:30 Živa riječ, liturgijska čitanja Ivana Vukov
12:45 Preporuke u molitve
13:00 Molitva, Gospina krunica - radosna otajstva
13:40 Božji prijatelji s nama na putu-Svetac dana, sv. Dionizije, biskup i mučenik mons. Stjepan Beretić, Nevena Gabrić
14:00 Glazbena ljestvica, izbor pjesme mjeseca
15:00 Molitva, Krunica Božanskog milsorđa
15:30 Vijesti Radio Marije, obavijesti i najava programa
16:00 Evanđelje dana, Lk 10,25-37 vlč. Luka Poljak
16:40 Duhovna lirika
16:45 Glazba
17:00 Meditacija Jadranka Ljubojević
17:30 Sveta misa - prijenos iz crkve sv. Roka u Subotici
18:10 Klimatologija, tema: Geza Kovač
19:00 Molitva, Anđeo Gospodnji
19:05 Molitva, Večernja iz Božanskog časoslova
19:30 Priče za djecu Vera Šimandi
19:55 Molitva za Sinodalnu crkvu
20:00 Braći u pohode mons. Marko Forgić
21:15 Dnevna kateheza mons. dr. Andrija Anišić
22:00 Molitva, Gospina krunica - radosna otajstva
22:30 Najava sutrašnjeg programa
22:40 Molitva, Povečerje
23:00 Evanđelje dana, Lk 8,16-18 (R) vlč. Luka Poljak
23:30 Glazba

Utorak 10.10.2023.

Termin Emisija Urednik
00:00 Molitva, Posvetna molitva Radio Marije;Christus Vincit
00:05 Molitva, Gospina krunica - žalosna otajstva
00:45 Glazbena ljestvica, izbor pjesme mjeseca (R)
01:45 Glazba
03:00 Molitva, Krunica Božanskog milsorđa
03:30 Glazba
04:00 Klimatologija, tema: (R) Geza Kovač
05:00 Dnevna kateheza (R) mons. dr. Andrija Anišić
06:00 Molitva, Anđeo Gospodnji; Posvetna molitva Radio Marije-Christus Vincit
06:10 Molitva, Gospina krunica - žalosna otajstva
06:45 Psalmi Anita Gatarić
07:00 Najava programa
07:10 Molitva, Jutarnja iz Božanskog časoslova
07:30 Sveta misa - prijenos iz crkve sv. Marka, evanđeliste u Starom Žedniku
08:00 Vijesti
08:05 I bi jutro, jutarnji program Dario Marton
09:00 Vijesti
09:05 I bi jutro, jutarnji program Dario Marton
10:00 Program Vatikanskog radija
10:15 Glazba
10:30 Pregled povijesti crkve u Hrvata vlč. Dražen Skenderović/Ladislav Huska
11:00 Meditacija Željka Zelić Nedeljković
11:10 Glazba
11:30 Program na slovačkom jeziku Maria Šeligova
12:00 Molitva, Anđeo Gospodnji; Srednji čas
12:15 Najava programa
12:30 Živa riječ, liturgijska čitanja Ivana Vukov
12:45 Preporuke u molitve
13:00 Molitva, Gospina krunica - žalosna otajstva
13:40 Božji prijatelji s nama na putu-Svetac dana, bl. Daniel mons. Stjepan Beretić, Nevena Gabrić
14:00 Pjevajte Gospodinu, pjesmu novu, emisija o ozbiljinoj duhovnoj glazbi mo. Josip degl'Ivellio
15:00 Molitva, Krunica Božanskog milsorđa
15:30 Vijesti Radio Marije, obavijesti i najava programa
16:00 Evanđelje dana, Lk 10,38-42 vlč. Dušan Milekić
16:40 Duhovna lirika
16:45 Glazba
17:00 Duhovna lirika
17:30 Oči u oči, tema: Božo Barun
18:30 Glazba
19:00 Molitva, Anđeo Gospodnji
19:05 Molitva, Večernja iz Božanskog časoslova
19:30 Priče za djecu Vera Šimandi
19:55 Molitva za Sinodalnu crkvu
20:00 Emisija za mlade, tema: Lucija Horvacki
21:15 Velikani našeg naroda, tema: Ivan Vitez Panonac Marijana Beretić
21:45 Glazba
22:30 Najava sutrašnjeg programa
22:40 Molitva, Povečerje
23:00 Evanđelje dana, Lk 10,38-42 (R) vlč. Dušan Milekić
23:30 Glazba

Koristimo kolačiće da bismo poboljšali vaše iskustvo. Nastavljajući posetu ove stranice prihvatate našu upotrebu kolačića. Politika privatnosti