Subotica 90.7 MHz       Sombor 95.7 MHz       Novi Sad 90.0 MHz       Niš 102,7 MHz

Raspored

Ponedjeljak 20.05.2024. - Marija, Majka Crkve

Termin Emisija Urednik
00:00 Molitva, Posvetna molitva Radio Marije;Christus Vincit
00:05 Molitva, Gospina krunica - radosna otajstva
00:45 Glazbeno sanjarenje, tema: Klavirska djela Giochina Rossinija (R) vlč. Dragan Muharem
02:00 Glazba
03:00 Molitva, Krunica Božanskog milsorđa
03:30 Glazba
06:00 Molitva, Anđeo Gospodnji; Posvetna molitva Radio Marije-Christus Vincit
06:45 Psalmi Anita Gatarić
07:00 Najava programa, glazba
07:30 Molitva, Jutarnja iz Božanskog časoslova
07:45 Glazba
08:00 Vijesti
08:05 I bi jutro, jutarnji program Darko Temunović
09:00 Vijesti
09:05 I bi jutro, jutarnji program Darko Temunović
10:00 Program Vatikanskog radija
10:30 Razmišljanje jednog umirovljenog župnika (R) mons. Bela Stantić
10:45 Anegdote kleričkog života (R)
11:00 Meditacija Jadranka Ljubojević
11:15 Čitamo Bibliju, knjigu nad knjigama
12:00 Molitva, Anđeo Gospodnji; Srednji čas
12:15 Najava programa
12:30 Živa riječ, liturgijska čitanja
12:45 Preporuke u molitve
13:00 Molitva, Gospina krunica - radosna otajstva
13:40 Božji prijatelji s nama na putu-Svetac dana, sv. Bernandin redovnik mons. Stjepan Beretić, Nevena Gabrić
14:00 Glazbena ljestvica, izbor pjesme mjeseca
15:00 Molitva, Krunica Božanskog milsorđa
15:15 Evanđelje dana, Iv 19,25-27 vlč. dr. Marinko Stantić
16:00 Vijesti Radio Marije, obavijesti i najava programa Dario Marton
16:40 Devetnica Presvetom Trojstvu (4/9)
17:00 Meditacija Jadranka Ljubojević
17:30 Dnevna kateheza, tema: Otajstvo Presvetog Trojstva 2. dio vlč. Dragan Muharem
18:00 Molitva, Anđeo Gospodnji
18:05 Molitva, Večernja iz Božanskog časoslova
18:30 Sveta misa proštenja - prijenos iz crkve Marija, Majka Crkve u Subotici
20:00 Braći u pohode mons. Marko Forgić
21:15 U Božjoj bašti Vera Grubor Plačko
22:00 Molitva, Gospina krunica - radosna otajstva
22:30 Najava sutrašnjeg programa
22:40 Molitva, Povečerje
23:00 Evanđelje dana, Iv 19,25-27 (R) vlč. dr. Marinko Stantić
23:30 Glazba

Utorak 21.05.2024.

Termin Emisija Urednik
00:00 Molitva, Posvetna molitva Radio Marije;Christus Vincit
00:05 Molitva, Gospina krunica - žalosna otajstva
00:45 Glazbena ljestvica, izbor pjesme mjeseca (R)
02:00 Glazba
03:00 Molitva, Krunica Božanskog milsorđa
04:00 U Božjoj bašti (R) Vera Grubor Plačko
05:00 Dnevna kateheza, tema: Otajstvo Presvetog Trojstva 2. dio (R) vlč. Dragan Muharem
06:00 Molitva, Anđeo Gospodnji; Posvetna molitva Radio Marije-Christus Vincit
06:10 Molitva, Gospina krunica - žalosna otajstva
06:45 Psalmi Anita Gatarić
07:00 Najava programa, glazba
07:10 Molitva, Jutarnja iz Božanskog časoslova
07:30 Sveta misa - prijenos iz crkve sv. Marka, evanđeliste u Starom Žedniku
08:00 Vijesti
08:05 I bi jutro, jutarnji program Darko Temunović
09:00 Vijesti
09:05 I bi jutro, jutarnji program Darko Temunović
10:00 Program Vatikanskog radija
10:30 Mala škola teologije, tema: Načela socijalnog nauka Crkve vlč. Tomislav Vojnić Mijatov
11:00 Meditacija Željka Zelić Nedeljković
11:30 Program na slovačkom jeziku Maria Šeligova
12:00 Molitva, Anđeo Gospodnji; Srednji čas
12:15 Najava programa
12:30 Živa riječ, liturgijska čitanja
12:45 Preporuke u molitve
13:00 Molitva, Gospina krunica - žalosna otajstva
13:40 Božji prijatelji s nama na putu-Svetac dana, sv. Eugen mons. Stjepan Beretić, Nevena Gabrić
14:00 Pjevajte Gospodinu, pjesmu novu, emisija o ozbiljinoj duhovnoj glazbi (R) mo. Josip degl'Ivellio
15:00 Molitva, Krunica Božanskog milsorđa
15:15 Evanđelje dana, Mk 9,30-37 vlč. Dušan Milekić
16:00 Vijesti Radio Marije, obavijesti i najava programa Dario Marton
16:40 Devetnica Presvetom Trojstvu (5/9)
17:00 Meditacija Željka Zelić Nedeljković
17:30 Ljubav nikad ne prestaje, tema: „Bog nas kruni dobrotom i ljubavlju“; (usp. Ps 103,4) Božo Barun
18:30 Glazba
19:00 Molitva, Anđeo Gospodnji
19:05 Molitva, Večernja iz Božanskog časoslova
19:30 Priče za djecu Vera Šimandi
19:55 Molitva za Sinodalnu crkvu
20:00 Emisija za mlade, tema: Lucija Horvacki
21:15 Velikani našeg naroda, tema: Frano Franić 3. dio Marina Vincer
22:00 Molitva, Gospina krunica - žalosna otajstva
22:30 Najava sutrašnjeg programa
22:40 Molitva, Povečerje
23:00 Evanđelje dana, Mk 9,30-37 (R) vlč. Dušan Milekić
23:30 Glazba

Srijeda 22.05.2024.

Termin Emisija Urednik
00:00 Molitva, Posvetna molitva Radio Marije;Christus Vincit
00:05 Molitva, Gospina krunica - slavna otajstva
00:45 Glazbeno sanjarenje, tema: vlč. Dragan Muharem
02:00 Mala škola teologije, tema: Načela socijalnog nauka Crkve (R) vlč. Tomislav Vojnić Mijatov
02:30 Glazba
03:00 Molitva, Krunica Božanskog milsorđa
03:30 Pjevajte Gospodinu, pjesmu novu, emisija o ozbiljinoj duhovnoj glazbi (R) mo. Josip degl'Ivellio
04:45 Braći u pohode (R) mons. Marko Forgić
06:00 Molitva, Anđeo Gospodnji; Posvetna molitva Radio Marije-Christus Vincit
06:10 Molitva, Gospina krunica - slavna otajstva
06:45 Psalmi Anita Gatarić
07:00 Najava programa, glazba
07:30 Molitva, Jutarnja iz Božanskog časoslova
07:45 Glazba
08:00 Vijesti
08:05 I bi jutro, jutarnji program Darko Temunović
09:00 Vijesti
09:05 I bi jutro, jutarnji program Darko Temunović
10:00 Prigodna emisija, tema: Marijaton projekt Svjetske obitelji RM pod motom "Brzo trči riječ Njegova"; o nastanku, sudionicima i ciljevima ovoga Projekta govori gosp. Vittorio Vicardi, predsjednik Svjetske Obitelji Radio Marije Andrej Paulus i Ivan Zaradić
11:00 Meditacija Larisa Skenderović
11:15 Čitamo Bibliju, knjigu nad knjigama
12:00 Molitva, Anđeo Gospodnji; Srednji čas
12:15 Najava programa
12:30 Živa riječ, liturgijska čitanja
12:45 Preporuke u molitve
13:00 Molitva, Gospina krunica - slavna otajstva
13:40 Božji prijatelji s nama na putu-Svetac dana, sv. Rita mons. Stjepan Beretić, Nevena Gabrić
14:00 Hagioterapija u susret s čovjekom Geza Kovač
15:00 Molitva, Krunica Božanskog milsorđa
15:15 Evanđelje dana, Mk 9,38-40 preč. Franjo Ivanković
16:00 Vijesti Radio Marije, obavijesti i najava programa Dario Marton
16:40 Devetnica Presvetom Trojstvu (6/9)
17:00 Meditacija Larisa Skenderović
17:30 Dnevna kateheza, tema: Otajstvo Presvetog Trojstva 3. dio vlč. Dragan Muharem
18:00 Molitva, Anđeo Gospodnji
18:05 Molitva, Večernja iz Božanskog časoslova
18:30 Program na njemačkom jeziku preč. Jozef Vogrinc
19:00 Sveta misa - prijenos iz crkve Presvetog Trojstva u Maloj Bosni
19:55 Molitva za Sinodalnu crkvu
20:00 Prigodna emisija, tema: Marijaton 2024. - "Brzo trči riječ Njegova" vlč. Dragan Muharem
21:15 Ženski razgovori, kako biti žena vrsna, tema: Ljiljana Kujundžić Ivanković i Vesna Huska
22:00 Molitva, Gospina krunica - slavna otajstva
22:30 Najava sutrašnjeg programa
22:40 Molitva, Povečerje
23:00 Evanđelje dana, Mk 9,38-40 (R) preč. Franjo Ivanković
23:30 Glazba

Četvrtak 23.05.2024.

Termin Emisija Urednik
00:00 Molitva, Posvetna molitva Radio Marije;Christus Vincit
00:05 Molitva, Gospina krunica - otajstva svjetla
00:45 Ljubav nikad ne prestaje, tema: „Bog nas kruni dobrotom i ljubavlju“; (usp. Ps 103,4) (R) Božo Barun
02:00 Velikani našeg naroda, tema: Frano Franić 3. dio (R) Marina Vincer
03:00 Molitva, Krunica Božanskog milsorđa
03:30 Glazba
04:00 Emisija za mlade, tema: (R) Lucija Horvacki
05:15 Dnevna kateheza, tema: Otajstvo Presvetog Trojstva 3. dio (R) vlč. Dragan Muharem
06:00 Molitva, Anđeo Gospodnji; Posvetna molitva Radio Marije-Christus Vincit
06:10 Molitva, Gospina krunica - otajstva svjetla
06:45 Psalmi Anita Gatarić
07:00 Sveta misa - prijenos iz kapele Radio Marije
07:30 Molitva, Jutarnja iz Božanskog časoslova
07:45 Glazba
08:00 Vijesti
08:05 I bi jutro, jutarnji program Darko Temunović
09:00 Vijesti
09:05 I bi jutro, jutarnji program Darko Temunović
10:00 Program Vatikanskog radija
10:30 Glazbene epizode s Marijom Terezija Galić
11:00 Meditacija Željka Zelić Nedeljković
11:30 Program na rusinkom jeziku Oksana i Anto Nedić
12:00 Molitva, Anđeo Gospodnji; Srednji čas
12:15 Najava programa
12:30 Živa riječ, liturgijska čitanja
12:45 Preporuke u molitve
13:00 Molitva, Gospina krunica - otajstva svjetla
13:40 Božji prijatelji s nama na putu-Svetac dana, bl. Wilim Apor; sv. Deziderije Željko mons. Stjepan Beretić, Nevena Gabrić
14:00 Papa s nama, audijencija pape Franje Tanja Maleš
15:00 Molitva, Krunica Božanskog milsorđa
15:15 Evanđelje dana, Mk 9,41-50
16:00 Vijesti Radio Marije, obavijesti i najava programa Dario Marton
16:40 Devetnica Presvetom Trojstvu (7/9)
17:00 Meditacija Željka Zelić Nedeljković
17:15 Živjeti Ideal s Marijom, emisija Zajednice Marijino djelo Kata Horvacki i Branimir Ivanković
18:00 Molitva, Anđeo Gospodnji
18:05 Molitva, Večernja iz Božanskog časoslova
18:30 Priče za djecu Vera Šimandi
19:00 Sveta misa - prijenos iz crkve Presvetog Trojstva u Maloj Bosni
20:00 Čuj nas Majko, tema: Višnja Mikić
21:15 Priča iza pjesme, tema: Darko Temunović
22:00 Molitva, Gospina krunica - otajstva svjetla
22:30 Najava sutrašnjeg programa
22:40 Molitva, Povečerje
23:00 Evanđelje dana, Mk 9,41-50 (R)
23:30 Glazba

Petak 24.05.2024.

Termin Emisija Urednik
00:00 Molitva, Posvetna molitva Radio Marije;Christus Vincit
00:05 Molitva, Gospina krunica - žalosna otajstva
00:45 Glazbeno sanjarenje, tema: vlč. Dragan Muharem
02:00 Hagioterapija u susret s čovjekom (R) Geza Kovač
03:00 Molitva, Krunica Božanskog milsorđa
03:30 Prigodna emisija, tema: Marijaton 2024. - "Brzo trči riječ Njegova" (R) vlč. Dragan Muharem
04:45 Prigodna emisija, tema: Marijaton projekt Svjetske obitelji RM pod motom "Brzo trči riječ Njegova"; o nastanku, sudionicima i ciljevima ovoga Projekta govori gosp. Vittorio Vicardi, predsjednik Svjetske Obitelji Radio Marije (R) Andrej Paulus i Ivan Zaradić
06:00 Molitva, Anđeo Gospodnji; Posvetna molitva Radio Marije-Christus Vincit
06:10 Molitva, Gospina krunica - žalosna otajstva
06:45 Psalmi Anita Gatarić
07:00 Najava programa, glazba
07:30 Molitva, Jutarnja iz Božanskog časoslova
07:45 Glazba
08:00 Vijesti
08:05 I bi jutro, jutarnji program Darko Temunović
09:00 Vijesti
09:05 I bi jutro, jutarnji program Darko Temunović
10:00 Program Vatikanskog radija
10:30 Prigodna emisija, tema: Darko Temunović
11:00 Meditacija Jadranka Ljubojević
11:15 Čitamo Bibliju, knjigu nad knjigama
12:00 Molitva, Anđeo Gospodnji; Srednji čas
12:15 Najava programa
12:30 Živa riječ, liturgijska čitanja
12:45 Preporuke u molitve
13:00 Molitva, Gospina krunica - žalosna otajstva
13:40 Božji prijatelji s nama na putu-Svetac dana, sv. Vinko mons. Stjepan Beretić, Nevena Gabrić
14:00 Bosonogi mirotvorac, tema: vlč. Daniel Katačić
14:30 Glazba
15:00 Molitva, Krunica Božanskog milsorđa
15:15 Evanđelje dana, Mk 10, 1-12 vlč. dr. Ivica Ivanković Radak
16:00 Vijesti Radio Marije, obavijesti i najava programa Dario Marton
16:40 Devetnica Presvetom Trojstvu (8/9)
17:00 Meditacija Jadranka Ljubojević
17:15 Sveta Hildegarda-život i djelo Marijana Beretić
18:00 Molitva, Anđeo Gospodnji
18:05 Molitva, Večernja iz Božanskog časoslova
18:30 Priče za djecu Vera Šimandi
19:00 Sveta misa - prijenos iz crkve Presvetog Trojstva u Maloj Bosni
19:55 Molitva za Sinodalnu crkvu
20:00 Poticaji, emisija Molitvene zajednice Proroci Darko Temunović
21:15 Dnevna kateheza, tema: Otajstvo Presvetog Trojstva 4. dio vlč. Dragan Muharem
22:00 Molitva, Gospina krunica - žalosna otajstva
22:30 Najava sutrašnjeg programa
22:40 Molitva, Povečerje
23:00 Evanđelje dana, Mk 10, 1-12 (R) vlč. dr. Ivica Ivanković Radak
23:30 Glazba

Subota 25.05.2024.

Termin Emisija Urednik
00:00 Molitva, Posvetna molitva Radio Marije;Christus Vincit
00:05 Molitva, Gospina krunica - radosna otajstva
00:45 Ženski razgovori-kako biti žena vrsna, tema: (R) Ljiljana Kujundžić Ivanković i Vesna Huska
01:30 Glazba
03:00 Molitva, Krunica Božanskog milsorđa
03:30 Glazba
04:00 Glazbene epizode s Marijom (R) Terezija Galić
04:40 Prigodna emisija, tema: (R) Darko Temunović
05:00 Dnevna kateheza, tema: Otajstvo Presvetog Trojstva 4. dio (R) vlč. Dragan Muharem
06:00 Molitva, Anđeo Gospodnji; Posvetna molitva Radio Marije-Christus Vincit
06:10 Molitva, Gospina krunica - radosna otajstva
06:45 Psalmi Anita Gatarić
07:00 Sveta misa - prijenos iz svetišta Majke Božje Remetske u Zagrebu
07:30 Molitva, Jutarnja iz Božanskog časoslova
07:45 Glazba
08:00 Najava prijenosa Svetih misa
08:15 Božji prijatelji s nama na putu-Svetac dana, sv. Marija Magdalena mons. Stjepan Beretić, Nevena Gabrić
08:40 Živa riječ, liturgijska čitanja
09:00 Bog nam govori, dječja emisija Vesna Huska
10:00 Program Vatikanskog radija
10:30 Evanđelje dana,
11:00 Meditacija Larisa Skenderović
11:15 Čitamo Bibliju, knjigu nad knjigama
12:00 Molitva, Anđeo Gospodnji; Srednji čas
12:15 Najava prijenosa Svetih misa
12:30 Živa riječ, liturgijska čitanja
12:35 Glazba
13:00 Molitva, Gospina krunica - radosna otajstva
13:40 Božji prijatelji s nama na putu-Svetac dana, sv. Marija Magdalena mons. Stjepan Beretić, Nevena Gabrić
14:00 Živjeti Ideal s Marijom, emisija zajednice Marijino Djelo (R) Kata Horvacki i Branimir Ivanković
15:00 Molitva, Krunica Božanskog milsorđa
15:30 Priča iza pjesme, tema: (R) Darko Temunović
16:00 Nedjeljno razmatranje vlč. Dragan Muharem
16:40 Devetnica Presvetom Trojstvu (9/9)
17:00 Sacro ritam, emisija o hrvatskoj duhovnoj glazbi Slavko Nedić
18:30 Glazba
19:00 Molitva, Anđeo Gospodnji
19:05 Molitva, Večernja iz Božanskog časoslova
19:30 Molitva, Krunica sv. Josipa
19:55 Molitva za Sinodalnu crkvu
20:00 Molitveni susreti
21:00 Čuj nas Majko, tema: (R) Višnja Mikić
22:00 Molitva, Gospina krunica - radosna otajstva
22:40 Molitva, Povečerje
23:00 Molitva, Krunica Duhu Svetom
23:40 Glazba

Nedjelja 26.05.2024. - Presveto Trojstvo

Termin Emisija Urednik
00:00 Molitva, Posvetna molitva Radio Marije;Christus Vincit
00:05 Molitva, Gospina krunica - slavna otajstva
00:45 Glazbeno sanjarenje, tema: vlč. Dragan Muharem
02:00 Glazba
03:00 Molitva, Krunica Božanskog milsorđa
03:30 Poticaji, emisija Molitvene zajednice Proroci, tema: (R) Darko Temunović
04:45 Papa s nama, audijencija pape Franje (R) Tanja Maleš
06:00 Molitva, Anđeo Gospodnji; Posvetna molitva Radio Marije-Christus Vincit
06:10 Molitva, Gospina krunica - slavna otajstva
06:45 Psalmi Anita Gatarić
07:00 Nedjeljno razmatranje vlč. Dragan Muharem
07:30 Molitva, Jutarnja iz Božanskog časoslova
07:45 Glazba
08:00 Najava prijenosa Svetih misa
08:15 Bosonogi mirotvorac, tema: (R) vlč. Daniel Katačić
09:00 Program Vatikanskog radija
09:30 Molitva, Služba čitanja iz časoslova
10:00 Sveta misa - prijenos iz crkve Presveto Trojstvo u Maloj Bosni
11:15 Čitamo Bibliju, knjigu nad knjigama
12:00 Molitva, Anđeo Gospodnji; Srednji čas
12:15 Glazba
12:30 Nedjeljno razmatranje vlč. Dragan Muharem
13:00 Molitva, Gospina krunica - slavna otajstva
13:45 Bog nam govori, dječja emisija (R) Vesna Huska
15:00 Molitva, Krunica Božanskog milsorđa
15:30 Razmišljanje jednog umirovljenog župnika mons. Bela Stantić
15:45 Anegdote kleričkog života
16:00 Sveta Hildegarda-život i djelo (R) Marijana Beretić
16:30 Glazba
17:00 Sveta misa - prijenos iz crkve sv. Roka u Subotici
18:00 Glazbeno sanjarenje, tema: (R) vlč. Dragan Muharem
19:00 Molitva, Anđeo Gospodnji
19:05 Molitva, Večernja iz Božanskog časoslova
19:30 Program na slovačkom jeziku Maria Šeligova
20:00 Program na rusinskom jeziku (R) Oksana i Anto Nedić
20:30 Program na njemačkom jeziku (R) preč. Jozef Vogrinc
21:00 Molitveni susreti (R)
22:00 Molitva, Gospina krunica - slavna otajstva
22:40 Molitva, Povečerje
23:00 Nedjeljno razmatranje (R) vlč. Dragan Muharem
23:30 Glazba

Koristimo kolačiće da bismo poboljšali vaše iskustvo. Nastavljajući posetu ove stranice prihvatate našu upotrebu kolačića. Politika privatnosti