Subotica 90.7 MHz       Sombor 95.7 MHz       Novi Sad 90.0 MHz       Niš 102,7 MHz

Raspored

Subota 24.02.2024.

Termin Emisija Urednik
00:00 Molitva, Posvetna molitva Radio Marije;Christus Vincit
00:05 Molitva, Gospina krunica - radosna otajstva
00:45 U zdravom tijelu, zdrav duh, tema: Zlatni stafilokok - šta on izaziva i čmičak (R) dr. med. Margareta Jaramazović
02:00 Glazba
03:00 Molitva, Krunica Božanskog milsorđa
03:30 Glazba
04:00 Glazbene epizode s Marijom (R) Terezija Galić
04:40 Prigodna emisija, tema: (R) Dario Marton
05:15 Dnevna kateheza (R) mons. dr. Andrija Anišić
06:00 Molitva, Anđeo Gospodnji; Posvetna molitva Radio Marije-Christus Vincit
06:10 Molitva, Gospina krunica - radosna otajstva
06:45 Psalmi Anita Gatarić
07:00 Najava programa, glazba
07:30 Molitva, Jutarnja iz Božanskog časoslova
07:45 Glazba
08:00 Najava prijenosa Svetih misa
08:15 Božji prijatelji s nama na putu-Svetac dana, sv. Modest; sv. Sergije mons. Stjepan Beretić, Nevena Gabrić
08:40 Živa riječ, liturgijska čitanja
09:00 Bog nam govori, dječja emisija Vesna Huska
10:00 Program Vatikanskog radija
10:30 Pregled povijesti crkve Silvester Bašić
11:00 Meditacija Larisa Skenderović
11:15 Čitamo Bibliju, knjigu nad knjigama
12:00 Molitva, Anđeo Gospodnji; Srednji čas
12:15 Najava prijenosa Svetih misa
12:30 Živa riječ, liturgijska čitanja
12:40 Glazba
13:00 Molitva, Gospina krunica - radosna otajstva
13:40 Božji prijatelji s nama na putu-Svetac dana, sv. Modest; sv. Sergije mons. Stjepan Beretić, Nevena Gabrić
14:00 Živjeti Ideal s Marijom, emisija Zajednice Marijino djelo (R) Kata Horvacki i Branimir Ivanković
15:00 Molitva, Krunica Božanskog milsorđa
15:30 Priča iza pjesme, tema: Kolaž emisija, gosti: Sandra Lovrinčević i Mate Pocrnjić (R) Darko Temunović
16:00 Molitva, Gospina krunica - prijenos iz Berdychiva, Ukrajina/TVOJ NAROD NA PUTU
17:00 Sveta misa - prijenos iz crkve sv. Roka u Subotici
18:00 Nedjeljno razmatranje vlč. Dragan Muharem
18:40 Duhovna lirika
19:00 Molitva, Anđeo Gospodnji
19:05 Molitva, Večernja iz Božanskog časoslova
19:30 Molitva, Krunica sv. Josipa
19:55 Molitva za Sinodalnu crkvu
20:00 Molitveni susreti, Korizmena meditacija vlč. Fehér Tivadara u PC "Augustinianum" na temu "Mi smo sinovi Božji" (1. Iv 2, 29-3,6)
21:00 Čuj nas Majko, tema: Svetište "Marije pomoćnice kršćana i duša u čistilištu" u Moroviću, u Srijemskoj biskupiji, gosti: vlč. Nikica Bošnjaković, župnik u Moroviću i Šidu i hodočasnici iz Srijema (R) Višnja Mikić
22:00 Molitva, Križni put
22:40 Molitva, Povečerje
23:00 Molitva, Krunica Duhu Svetom
23:40 Glazba

Nedjelja 25.02.2024. - 02. korizmena nedjelja

Termin Emisija Urednik
00:00 Molitva, Posvetna molitva Radio Marije;Christus Vincit
00:05 Molitva, Gospina krunica - slavna otajstva
00:45 Poticaji, emisija Molitvene zajednice Proroci (R) Darko Temunović
02:00 Glazba
03:00 Molitva, Krunica Božanskog milsorđa
03:30 Glazba
04:00 Papa s nama, audijencija pape Franje (R) Tanja Maleš
05:00 Glazba
06:00 Molitva, Anđeo Gospodnji; Posvetna molitva Radio Marije-Christus Vincit
06:10 Molitva, Gospina krunica - slavna otajstva
06:45 Psalmi Anita Gatarić
07:00 Nedjeljno razmatranje vlč. Dragan Muharem
07:30 Molitva, Jutarnja iz Božanskog časoslova
07:45 Glazba
08:00 Najava prijenosa Svetih misa
08:15 Bosonogi mirotvorac, tema: (R) vlč. Daniel Katačić
09:00 Sveta misa - prijenos iz crkve sv. Roka u Subotici
10:00 Program Vatikanskog radija
10:30 Pregled povijesti crkve Silvester Bašić
11:00 Meditacija Jadranka Ljubojević
11:15 Čitamo Bibliju, knjigu nad knjigama
12:00 Molitva, Anđeo Gospodnji; Srednji čas
12:15 Glazba
12:30 Nedjeljno razmatranje vlč. Dragan Muharem
13:00 Molitva, Gospina krunica - slavna otajstva
13:45 Bog nam govori, dječja emisija (R) Vesna Huska
15:00 Molitva, Krunica Božanskog milsorđa
15:30 Razmišljanje jednog umirovljenog župnika mons. Bela Stantić
15:45 Anegdote kleričkog života
16:00 Sveta Hildegarda-život i djelo (R) Marijana Beretić
17:00 Sveta misa - prijenos iz crkve sv. Roka u Subotici
18:00 Molitva, Krunica sv. Josipa
19:00 Molitva, Anđeo Gospodnji
19:05 Molitva, Večernja iz Božanskog časoslova
19:30 Program na slovačkom jeziku (R) Maria Šeligova
20:00 Program na rusinkom jeziku (R) Oksana i Anto Nedić
20:30 Program na njemačkom jeziku (R) preč. Jozef Vogrinc
21:00 Molitveni susreti, Korizmena meditacija vlč. Fehér Tivadara u PC "Augustinianum" na temu "Mi smo sinovi Božji" (1. Iv 2, 29-3,6) (R)
22:00 Molitva, Križni put
22:40 Molitva, Povečerje
23:00 Nedjeljno razmatranje (R) vlč. Dragan Muharem
23:30 Glazba

Ponedjeljak 26.02.2024.

Termin Emisija Urednik
00:00 Molitva, Posvetna molitva Radio Marije;Christus Vincit
00:05 Molitva, Gospina krunica - radosna otajstva
00:45 Glazba
03:00 Molitva, Krunica Božanskog milsorđa
03:30 Glazba
06:00 Molitva, Anđeo Gospodnji; Posvetna molitva Radio Marije-Christus Vincit
06:10 Molitva, Gospina krunica - radosna otajstva
06:45 Psalmi Anita Gatarić
07:00 Najava programa, glazba
07:30 Molitva, Jutarnja iz Božanskog časoslova
08:00 Vijesti
08:05 I bi jutro, jutarnji program Darko Temunović
09:00 Vijesti
09:05 I bi jutro, jutarnji program Darko Temunović
10:00 Program Vatikanskog radija
10:30 Razmišljanje jednog umirovljenog župnika (R) mons. Bela Stantić
10:45 Anegdote kleričkog života (R)
11:00 Meditacija Jadranka Ljubojević
11:15 Čitamo Bibliju, knjigu nad knjigama
12:00 Molitva, Anđeo Gospodnji; Srednji čas
12:15 Najava programa, glazba
12:30 Živa riječ, liturgijska čitanja
12:45 Preporuke u molitve
13:00 Molitva, Gospina krunica - radosna otajstva
13:40 Božji prijatelji s nama na putu-Svetac dana, sv. Aleksandar, biskup mons. Stjepan Beretić, Nevena Gabrić
14:00 Glazbena ljestvica, izbor pjesme mjeseca
15:00 Molitva, Krunica Božanskog milsorđa
15:15 Evanđelje dana, Lk 6, 36-38 vlč. Luka Poljak
16:00 Vijesti Radio Marije, obavijesti i najava programa Dario Marton
16:40 Duhovna lirika
17:00 Meditacija Jadranka Ljubojević
17:30 Sveta misa - prijenos iz crkve sv. Roka u Subotici
18:10 Caritas-srce i ruke, gost: Gabor Ric, koordinator Caritasa Subotice Slobodan Milošević; Nela Skenderović
19:00 Molitva, Anđeo Gospodnji
19:05 Molitva, Večernja iz Božanskog časoslova
19:30 Priče za djecu Vera Šimandi
19:55 Molitva za Sinodalnu crkvu
20:00 Naši razgovori, tema: Pogledati Đavla u oči: suočavanje sa grijesima vlč. Nebojša Stipić
21:15 Dnevna kateheza mons. dr. Andrija Anišić
22:00 Molitva, Križni put
22:30 Najava sutrašnjeg programa
22:40 Molitva, Povečerje
23:00 Evanđelje dana, Lk 6, 36-38 (R) vlč. Luka Poljak
23:30 Glazba

Utorak 27.02.2024.

Termin Emisija Urednik
00:00 Molitva, Posvetna molitva Radio Marije;Christus Vincit
00:05 Molitva, Gospina krunica - žalosna otajstva
00:45 Glazbena ljestvica, izbor pjesme mjeseca (R)
02:00 Glazba
03:00 Molitva, Krunica Božanskog milsorđa
03:30 Glazba
04:00 Caritas-srce i ruke, gost: Gabor Ric, koordinator Caritasa Subotice (R) Slobodan Milošević; Nela Skenderović
05:00 Dnevna kateheza (R) mons. dr. Andrija Anišić
05:30 Glazba
06:00 Molitva, Anđeo Gospodnji; Posvetna molitva Radio Marije-Christus Vincit
06:10 Molitva, Gospina krunica - žalosna otajstva
06:45 Psalmi Anita Gatarić
07:00 Najava programa, glazba
07:30 Molitva, Jutarnja iz Božanskog časoslova
08:00 Vijesti
08:05 I bi jutro, jutarnji program Darko Temunović
09:00 Vijesti
09:05 I bi jutro, jutarnji program Darko Temunović
10:00 Program Vatikanskog radija
10:30 Pregled povijesti crkve u Hrvata vlč. Dražen Skenderović/Ladislav Huska
11:00 Meditacija Željka Zelić Nedeljković
11:30 Program na slovačkom jeziku Maria Šeligova
12:00 Molitva, Anđeo Gospodnji; Srednji čas
12:15 Najava programa
12:30 Živa riječ, liturgijska čitanja
12:45 Preporuke u molitve
13:00 Molitva, Gospina krunica - žalosna otajstva
13:40 Božji prijatelji s nama na putu-Svetac dana, sv. Gabriel mons. Stjepan Beretić, Nevena Gabrić
14:00 Pjevajte Gospodinu, pjesmu novu, emisija o ozbiljinoj duhovnoj glazbi mo. Josip degl'Ivellio
15:00 Molitva, Krunica Božanskog milsorđa
15:15 Evanđelje dana, Mt 23, 1-12 vlč. Dušan Milekić
16:00 Vijesti Radio Marije, obavijesti i najava programa Dario Marton
16:40 Duhovna lirika
17:00 Meditacija Željka Zelić Nedeljković
17:15 Prigodna rođendanska emisija Dario Marton
18:00 Svečana sveta misa - prijenos iz katedrale sv. Terezije Avilske u Subotici povodom proslave 20. obljetnice Radio Marije u Srbiji
19:00 Molitva, Anđeo Gospodnji
19:05 Molitva, Večernja iz Božanskog časoslova
19:30 Priče za djecu Vera Šimandi
19:55 Molitva za Sinodalnu crkvu
20:00 Emisija za mlade, tema: Lucija Horvacki
21:15 Velikani našeg naroda, tema: Stjepan Baurlein Marijana Beretić
22:00 Molitva, Križni put
22:30 Najava sutrašnjeg programa
22:40 Molitva, Povečerje
23:00 Evanđelje dana, Mt 23, 1-12 (R) vlč. Dušan Milekić
23:30 Glazba

Srijeda 28.02.2024.

Termin Emisija Urednik
00:00 Molitva, Posvetna molitva Radio Marije;Christus Vincit
00:05 Molitva, Gospina krunica - slavna otajstva
00:45 Naši razgovori, tema: Pogledati Đavla u oči: suočavanje sa grijesima (R) vlč. Nebojša Stipić
02:00 Pregled povijesti crkve u Hrvata (R) vlč. Dražen Skenderović/Ladislav Huska
02:30 Glazba
03:00 Molitva, Krunica Božanskog milsorđa
03:30 Glazba
04:00 Pjevajte Gospodinu, pjesmu novu, emisija o ozbiljinoj duhovnoj glazbi (R) mo. Josip degl'Ivellio
05:00 Glazba
06:00 Molitva, Anđeo Gospodnji; Posvetna molitva Radio Marije-Christus Vincit
06:10 Molitva, Gospina krunica - žalosna otajstva
06:45 Psalmi Anita Gatarić
07:00 Najava programa, glazba
07:30 Molitva, Jutarnja iz Božanskog časoslova
07:45 Glazba
08:00 Vijesti
08:05 I bi jutro, jutarnji program Darko Temunović
09:00 Vijesti
09:05 I bi jutro, jutarnji program Darko Temunović
10:00 Prigodna emisija, tema: Mentalno zdravlje, gošće: anja Milković Šipek i Ivana Kostelac, psihologinje Božidar Biondić
11:00 Meditacija Larisa Skenderović
11:15 Čitamo Bibliju, knjigu nad knjigama
12:00 Molitva, Anđeo Gospodnji; Srednji čas
12:15 Najava programa
12:30 Živa riječ, liturgijska čitanja
12:45 Preporuke u molitve
13:00 Molitva, Gospina krunica - žalosna otajstva
13:40 Božji prijatelji s nama na putu-Svetac dana, sv. Roman mons. Stjepan Beretić, Nevena Gabrić
14:00 Hagioterapija u susret s čovjekom Geza Kovač
15:00 Molitva, Krunica Božanskog milsorđa u zajedništvu sa Radio Marijama BiH i Hrvatske
15:20 Evanđelje dana, Mt 20,17-28 p. Ivan Miklenić
16:00 Vijesti Radio Marije, obavijesti i najava programa Dario Marton
16:40 Duhovna lirika
17:00 Meditacija Larisa Skenderović
17:30 Dnevna kateheza mons. dr. Andrija Anišić
18:00 Sveta misa - prijenos iz crkve Uskrsnuće Isusovo u Subotici
18:30 Program na njemačkom jeziku preč. Jozef Vogrinc
19:00 Molitva, Anđeo Gospodnji
19:05 Molitva, Večernja iz Božanskog časoslova
19:30 Priče za djecu Vera Šimandi
19:55 Molitva za Sinodalnu crkvu
20:00 Naših 20, emisija o 20 obljetnici Radio Marije, tema: Obilježena proslava 20. obljetnice Radio Marije Dario Marton
21:15 Ženski razgovori-kako biti žena vrsna, tema: Ljiljana Kujundžić i Vesna Huska
22:00 Molitva, Križni put
22:30 Najava sutrašnjeg programa
22:40 Molitva, Povečerje
23:00 Evanđelje dana, Mt 20,17-28 (R) p. Ivan Miklenić
23:30 Glazba

Četvrtak 29.02.2024.

Termin Emisija Urednik
00:00 Molitva, Posvetna molitva Radio Marije;Christus Vincit
00:05 Molitva, Gospina krunica - otajstva svjetla
00:45 Glazba
02:00 Velikani našeg naroda, tema: Stjepan Baurlein (R) Marijana Beretić
03:00 Molitva, Krunica Božanskog milsorđa
03:30 Glazba
04:00 Emisija za mlade, tema: (R) Lucija Horvacki
05:15 Dnevna kateheza (R) mons. dr. Andrija Anišić
06:00 Molitva, Anđeo Gospodnji; Posvetna molitva Radio Marije-Christus Vincit
06:10 Molitva, Gospina krunica - otajstva svjetla
06:45 Psalmi Anita Gatarić
07:00 Sveta misa - prijenos iz kapele Radio Marije
07:30 Molitva, Jutarnja iz Božanskog časoslova
07:45 Glazba
08:00 Vijesti
08:05 I bi jutro, jutarnji program Darko Temunović
09:00 Vijesti
09:05 I bi jutro, jutarnji program Darko Temunović
10:00 Program Vatikanskog radija
10:30 Prigodna emisija, tema: Dario Marton
11:00 Meditacija Jadranka Ljubojević
11:30 Program na rusinskom jeziku Oksana i Anto Nedić
12:00 Molitva, Anđeo Gospodnji; Srednji čas
12:15 Najava programa
12:30 Živa riječ, liturgijska čitanja
12:45 Preporuke u molitve
13:00 Molitva, Gospina krunica - otajstva svjetla
13:40 Božji prijatelji s nama na putu-Svetac dana, sv. Bizancije mons. Stjepan Beretić, Nevena Gabrić
14:00 Papa s nama, audijencija pape Franje Tanja Maleš
15:00 Molitva, Krunica Božanskog milsorđa
15:15 Evanđelje dana, Lk 16,19-31 vlč. Dragan Muharem
16:00 Vijesti Radio Marije, obavijesti i najava programa Dario Marton
16:40 Duhovna lirika
17:00 Meditacija Jadranka Ljubojević
17:30 Prigodna emisija
18:15 Glazba
19:00 Molitva, Anđeo Gospodnji
19:05 Molitva, Večernja iz Božanskog časoslova
19:30 Priče za djecu Vera Šimandi
19:55 Molitva za Sinodalnu crkvu
20:00 Čuj nas Majko, tema: Župa Kraljice svete krunice Nova Gradiška; gost: vlč. Mario Matijević, župnik Višnja Mikić
21:15 Zvuci našeg zavičaja Dario Marton
22:00 Molitva, Križni put
22:30 Najava sutrašnjeg programa
22:40 Molitva, Povečerje
23:00 Evanđelje dana, Lk 16,19-31 (R) vlč. Dragan Muharem
23:30 Glazba

Petak 01.03.2024.

Termin Emisija Urednik
00:00 Molitva, Posvetna molitva Radio Marije;Christus Vincit
00:05 Molitva, Gospina krunica - žalosna otajstva
00:45 Prigodna emisija, tema: Mentalno zdravlje, gošće: anja Milković Šipek i Ivana Kostelac, psihologinje (R) Božidar Biondić
02:00 Hagioterapija u susret s čovjekom (R) Geza Kovač
03:00 Molitva, Krunica Božanskog milsorđa
03:30 Glazba
04:00 Naših 20, emisija o 20 obljetnici Radio Marije, tema: Obilježena proslava 20. obljetnice Radio Marije Dario Marton
05:00 Glazba
06:00 Molitva, Anđeo Gospodnji; Posvetna molitva Radio Marije-Christus Vincit
06:10 Molitva, Gospina krunica - žalosna otajstva
06:45 Psalmi Anita Gatarić
07:00 Najava programa, glazba
07:30 Molitva, Jutarnja iz Božanskog časoslova
07:45 Glazba
08:00 Vijesti
08:05 I bi jutro, jutarnji program Darko Temunović
09:00 Vijesti
09:05 I bi jutro, jutarnji program Darko Temunović
10:00 Program Vatikanskog radija
10:30 Prigodna emisija, tema: Darko Temunović
11:00 Meditacija Jadranka Ljubojević
11:15 Čitamo Bibliju, knjigu nad knjigama
12:00 Molitva, Anđeo Gospodnji; Srednji čas
12:15 Najava programa
12:30 Živa riječ, liturgijska čitanja
12:45 Preporuke u molitve
13:00 Molitva, Gospina krunica - žalosna otajstva
13:40 Božji prijatelji s nama na putu-Svetac dana, sv. Albin mons. Stjepan Beretić, Nevena Gabrić
14:00 Bosonogi mirotvorac, tema: vlč. Daniel Katačić
14:30 Glazba
15:00 Molitva, Krunica Božanskog milsorđa
15:15 Evanđelje dana, Mt 21,33-43.45-46 vlč. dr. Ivica Ivanković Radak
16:00 Vijesti Radio Marije, obavijesti i najava programa Dario Marton
16:40 Duhovna lirika
17:00 Sveta misa - prijenos iz crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije u Zemunu
17:00 Meditacija Jadranka Ljubojević
17:30 Dnevna kateheza mons. dr. Andrija Anišić
18:00 Križni put - prijenos iz katedrale Uznesenja Blažene Djevice Marije u Beogradu
18:30 Sveta misa - prijenos iz katedrale Uznesenja Blažene Djevice Marije u Beogradu
19:30 Priče za djecu Vera Šimandi
19:55 Molitva za Sinodalnu crkvu
20:00 Biti blizak Bogu i čovjeku, tema: Josipa Dević
21:15 Kulturna baština, tema: vlč. Luka Poljak, Dario Marton
22:00 Molitva, Križni put
22:30 Najava sutrašnjeg programa
22:40 Molitva, Povečerje
23:00 Evanđelje dana, Mt 21,33-43.45-46 (R) vlč. dr. Ivica Ivanković Radak
23:30 Glazba

Koristimo kolačiće da bismo poboljšali vaše iskustvo. Nastavljajući posetu ove stranice prihvatate našu upotrebu kolačića. Politika privatnosti